Roberto Anglisani

Glumac i pripovjedač koji se bavi popularizacijom umijeća pripovijedanja. Pohađao je glumačku školu R. Manso u Milanu i školu za animatore Piccolo Teatro di Milano. Surađivao je s D. De Fazijom i Markom Balianijem (Francesco a testa in giù). S potonjim je najprije surađivao na istraživačkom projektu Storie, koji je proučavao verbalnost te iz kojeg su nastale predstave i radionice o usmenoj naraciji, a zatim na projektnoj emisiji Corvi di Luna, nastaloj u ljeti 1989. za Santarcangelo Festival. Surađivao je s nekoliko kazališne družine, uključujući Teatro dell’Elfo di Milano. Režirao je rad glumaca u predstavi Scarpette rossi, pobjedničkoj izvedbi Stregagatto za sezonu 1991./1992. U sezoni 1993./1994., ponovno za Stregagatto, dobio je nagradu za najboljeg glumca. Predavač je u Scuoli di Animazione Pedagogica Milano. Bavi se obukom glumaca u studiju Raul Manso u Milanu.

 

Un attore e narratore che cerca di rivalorizzare il racconto orale.
Ha frequentato la scuola per attori di R. Manso a Milano e la scuola per animatori del Piccolo teatro di Milano. Ha collaborato con D. De Fazio e con Marco Baliani (Francesco a testa in giù). Con quest’ultimo ha lavorato prima su Storie, un progetto di ricerca sull’oralità da cui sono nati spettacoli e stages sulla narrazione orale e poi su un progetto-spettacolo denominato Corvi di Luna, prodotto nell’estate 1989 per il Festival di Santarcangelo. Ha lavorato con parecchie compagnie tra le quali il Teatro dell’Elfo di Milano. Ha curato il lavoro degli attori in Scarpette rosse, spettacolo vincitore Stregagatto per la stagione 1991-1992. Nella stagione 1993-1994, sempre per Stregagatto, ha poi ottenuto il premio come migliore attore. Collabora come docente alla Scuola di Animazione Pedagogica del comune di Milano. Si occupa della formazione di attori allo studio Raul Manso di Milano.

_______________________________________

   Ana Badurina

Završila je studij povijesti i talijanskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ubrzo nakon diplome počela je raditi kao profesorica talijanskog jezika, a nedugo zatim i kao književna prevoditeljica s talijanskog i engleskog jezika. Usavršavala se na tečajevima talijanskog jezika u Firenci pohađajući opće i individualne tečajeve te na brojnim stručnim seminarima i radionicama književnog prevođenja. Zaposlena je kao lektorica na Odsjeku za talijanistiku zagrebačkog Filozofskog fakulteta. Od 2012. redovni je član Društva hrvatskih književnih prevodilaca, a od listopada 2018. njegova predsjednica. Njezin prijevod romana Dijete koje je sanjalo kraj svijeta A. Scuratija (Fraktura 2011.) istaknut je kao jedan od najuspješnijih na međunarodnom izboru općine Monselice i Sveučilišta u Padovi za najbolji prijevod talijanskog djela na strani jezik  2012. (Premio Diego Valeri). Prevodi za vodeće hrvatske nakladnike. Za Društvo hrvatskih književnih prevodilaca moderira tribinu Tragom prijevoda, a u suradnji s Talijanskim institutom za kulturu u Zagrebu i Društvom hrvatskih književnih prevodilaca organizira i koordinira talijansko-hrvatsku inačicu projekta Translab – Laboratorij za književno prevođenje.

 

Ha terminato gli studi di Storia e Lingua e letteratura italiana presso la Facoltà di Filosofia di Zagabria. Subito dopo la laurea ha iniziato a lavorare come professore di lingua italiana e come traduttore letterario dall’italiano e dall’inglese. È lettrice presso il Dipartimento di Studi italiani della Facoltà di Filosofia di Zagabria. Dal 2012 è membro regolare della Società dei traduttori letterari croati di cui è la presidente  dall’ottobre del 2018. Al premio Monselice per la traduzione letteraria organizzato in collaborazione con l’Università di Padova, la sua traduzione del romanzo Un bambino che sognava la fine del mondo  di Antonio Scurati (Fraktura, 2011) è stata selezionata nel 2012 come una delle migliori traduzioni dall’italiano in una lingua straniera.  Traduce  per i principali editori croati.  Coordina la versione italiano-croato del TransLAB – Laboratorio di traduzione letteraria organizzato in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di Zagabria e l’Associazione croata traduttor.

(http://www.dhkp.hr/drustvo/clan/105)

_______________________________________

 

 Vanesa Begić

Diplomirala je talijanski jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Puli, a magistrirala književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na temu Žensko pjesništvo talijanske nacionalne zajednice u drugoj polovini XX. stoljeća.  Završila je poslijediplomski specijalistički studij prevođenja u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Objavila je knjige Quelle dei versi, Suvremena književnost za djecu u Istri, Quo vadis – promišljanja o svakodnevici i Rijeke prijevoda. Bavi se književnom kritikom, pedagoškim radom, prevođenjem i programima vezanim uz kulture u doticaju. Zaposlena je u dnevniku Glas Istre kao novinar-urednik. Za prijevod na hrvatski djela Itala Sveva Senilità (Mlada starost), dobila je posebno priznanje na međunarodnome natječaju Umberto Saba u Trstu te nagradu za prijevod na talijanski knjige pjesama Diane Rosandić Golubica mira zajedno s Giacomom Scottijem. Do sada je prevela 30-ak knjiga (Antonio Fogazzaro Malombra, Luigi Pirandello I quaderni di Serafino Gubbio operatoreSnima se, Riječko-istarske priče Diega Zandela i druge), između ostalog zbirke poezije suvremenih istarskih pjesnika.

 

Si è laureata in Lingua e letteratura italiana presso l’Università di Pola, dopo di che ha conseguito un Master in letteratura presso l’Università di Zagabria, sul tema La poesia femminile del gruppo nazionale italiano nella seconda metà del XX secolo. Ha completato il suo studio specialistico di post-laurea di traduzione presso l’Università Juraj Dobrila di Pola. Ha pubblicato il libro Quelle dei Versi, Suvremena književnost za djecu u Istri (La letteratura contemporanea per l’infanzia in Istria), Quo vadis – promišljanja o svakodnevici (Quo vadis – riflessioni sulla vita di tutti i giorni) e Rijeke prijevoda -Fiumi di traduzioni.  Per la traduzione in croato dell’opera Senilità di Italo Svevo ha ricevuto un premio speciale al concorso internazionale Umberto Saba di Trieste, e il premio Colomba della Pace, insieme a Giacomo Scotti, per la traduzione in italiano di una raccolta di poesie di Diana Rosandić. Finora ha tradotto una trentina di opere di narrativa  (tra cui Malombra di Antonio Fogazzaro, I Quaderni di Serafino Gubbio operatore (si gira) di Luigi Pirandello, la raccolta di Storie fiumane e istriane di Diego Andel e altri), nonché varie raccolte di poesie di poeti istriani contemporanei.

(http://dhk.hr/clanovi-drustva/detaljnije/vanesa-begic)

_______________________________________

 Rosanna Bubola

Rođena je u Kopru, živi u Bujama. Godine 1993. dobila je ulogu Pandore u videoprodukciji umetnutoj kao dio baletne izvedbe Pandora I+II kazališta Bochum (Njemačka). Iste godine seli u Trst, usavršava glumu priključujući se i djelujući u kazališnoj skupini Teatro Incontro, a narednih godina pohađa Teatro degli Asinelli. U Trstu surađuje s kazališnom skupinom Gruppo Teatrale per il Dialetto (Kazališna skupina za dijalekt). U sezoni 1999./2000. počinje surađivati s Talijanskom dramom HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci te se pridružuje ansamblu kao stalna članica. Godine 2003. diplomirala je modernu književnost na Filozofskom fakultetu u Trstu. Nastavlja pisati te nakon što je osvojila nagrade na nacionalnoj i međunarodnoj razini , 2004. objavljuje knjigu-vodič Vivere il carso (Živjeti krško područje). S kazališnom pedagoginjom Anom Pelko od 2010. godine vodi ZIID Teatar. U svojoj kratkoj i intenzivnoj karijeri radila je s redateljima kao što su Nino Mangano, Pierluca Donin, Toni Cafiero, Paolo Magelli, Lary Zappia, Neva Rošić i Damir Zlatar Frey.

 

Nata a Capodistria, risiede a Buie.  Nel 1993 viene scelta per la parte di Pandora in una produzione video inserita nel balletto Pandora I+II del teatro di Bochum (Germania). Nel 1993 si trasferisce a Trieste e affina la recitazione entrando a far parte del gruppo teatrale Teatro Incontro. Negli anni successivi frequenta il Teatro degli Asinelli e collabora con il Gruppo Teatrale per il Dialetto. Nel 2003 si laurea in Lettere Moderne alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Trieste. Nella stagione 1999/2000 inizia a collaborare con il Dramma Italiano in seno al Teatro Nazionale Croato di Fiume Ivan de Zajc ed entra a far parte della compagnia in pianta stabile. Intanto la passione per la letteratura continua e dopo aver vinto vari premi a livello nazionale e internazionale nel 2004 pubblica un libro-guida Vivere il Carso.  Dal 2010, assieme alla pedagoga teatrale Ana Pelko, dirige il ZIID Teatar.  Nella sua breve ma intensa carriera lavora con registi quali Nino Mangano, Pierluca Donin, Toni Cafiero, Paolo Magelli, Lary Zappia, Neva Rošić, Damir Zlatar Frey e altri.

_______________________________________

  Matteo Corradini

Pisac i judaist. Knjige su mu objavile izdavačke kuće Rizzoli, Bompiani, Lapis, Giuntina, Salani, RueBallu. Doktor jezika i orijentalnih književnosti sa specijalizacijom iz hebrejskog jezika, bavi se didaktikom Sjećanja i istraživačkim projektima. Dobitnik je Nagrade Andersen 2018., u kategoriji kulture za djecu, od 2003. godine bavi se getom u Terezinu u Češkoj, prikuplja priče, predmete, glazbene instrumente. Jedan je od organizatora festivala Scrittore in città (Cuneo). Utemeljio je Kvartet Pavel Žalud i Trio Pavel Žalud te je jedan od osnivača Instituta terezínských skladatelů (Terezín Composers Institute), priprema glazbene konferencije i bavi se kazališnom režijom. Među njegovim najnovijim djelima su roman Solo uno parola (Rizzoli), zatim Fu Stella (Lapis), urednik je izdanja Dnevnik Anne Frank (BUR Rizzoli) i memoara Inge Auerbacher (Io sono una stella, Bompiani), esej Il profumo dell’Eden (Giuntina). Njegov roman La repubblica delle farfalle (Rizzoli) objavio je u Njemačkoj RandomHouse.

 

Ebraista e scrittore. Pubblica con Rizzoli, Bompiani, Lapis, Giuntina, Salani, RueBallu. Dottore in Lingue e Letterature Orientali con specializzazione in lingua ebraica, si occupa di didattica della Memoria e di progetti di espressione. Premio Andersen 2018 come Protagonista della cultura per l’infanzia, dal 2003 fa ricerca sul ghetto di Terezín, in Repubblica Ceca, recuperando storie, oggetti, strumenti musicali. È tra i curatori del festival scrittorincittà (Cuneo). Ha fondato il Pavel Žalud Quartet e il Pavel Žalud Trio in Italia ed è tra i fondatori dell’Institut terezínských skladatelů (Terezín Composers Institute) in Repubblica Ceca. Prepara conferenze musicali e regie teatrali. Tra i suoi ultimi libri, il romanzo Solo una parola (Rizzoli), l’opera in rima Fu Stella (Lapis), la cura del Diario di Anne Frank (BUR Rizzoli) e delle memorie di Inge Auerbacher (Io sono una stella, Bompiani), il saggio Il profumo dell’Eden (Giuntina). Il suo romanzo La repubblica delle farfalle (Rizzoli) è stato pubblicato in Germania dal gruppo RandomHouse.

(http://www.matteocorradini.com/)

____________________________________

  Giuliana  Facchini

Rođena je u Rimu gdje je pohađala gimnaziju, a zatim i književnost na Sveučilištu La Sapienza. Pohađala je brojne tečajeve za glumu i sinhronizaciju; bila je amaterski i poluprofesionalni interpretator u kazalištu te je radila u kazalištu za djecu. Živjela je u Luksemburgu, a zatim u Veroni, gdje trenutno živi. Zaljubljenica je u knjige i prirodu, uvijek je svojoj djeci pričala avanturističke priče koje su s vremenom postale romani za djecu. Spisateljica s punim radnim vremenom postaje 2005. godine. Bavi se promicanjem čitanja djeci i adolescentima u punom uvjerenju da su knjige od temeljne važnosti za učenje. Osvojila je nagradu Montessori 2008. godine, 2012. nagradu Arpino za neobjavljene romane i 2015. nagradu Giovanna Righini Ricci.

Predstavit će svoju najnoviju knjigu „Se la tua colpa è di essere bella“ (Feltrinelli, 2018.)

 

Nata a Roma dove ha frequentato il Liceo Scientifico e quindi la facoltà di Lettere (Discipline dello Spettacolo) dell’Università La Sapienza.

Ha seguito corsi di recitazione e doppiaggio; è  stata interprete di teatro amatoriale e semiprofessionale;  si è occupata di teatro per ragazzi. Ha vissuto a Lussemburgo e poi a Verona, nella cui provincia attualmente risiede.   Innamorata dei libri e della natura, ha sempre narrato ai suoi figli storie avventurose, con il tempo quelle storie sono diventare romanzi per ragazzi. La sua attività di scrittrice a tempo pieno inizia nel 2005, per svilupparsi poi, concretamente, dopo il 2008 a seguito di una più consistente collaborazione con editori specializzati nella narrativa scolastica e per ragazzi. Si occupa di promozione alla lettura tra ragazzi e adolescenti nel pieno convincimento che i libri siano di fondamentale importanza per la formazione dei giovani adulti.  Ha vinto nel 2008 il Premio Montessori, nel 2012 il Premio Arpino per romanzi inediti e nel 2015 il Premio Giovanna Righini Ricci.

Al Festival di quest’anno presenta il suo ultimo romanzo „Se la tua colpa è di essere bella“ (Feltrinelli, 2018).

(www.ilgiovanebrik.com)

____________________________________

  Antonio Giudici

Rođen je u Puli. Diplomirao je projektiranje i upravljanje kulturnim turizmom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Padovi te dvopredmetni diplomski studij povijesti i talijanskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Puli.

Bavi se književnim prevođenjem, lingvistikom i dijalektologijom, s posebnim naglaskom na šišanski dijalekt. Objavio je i preveo brojne monografije vezane uz njegovo znanstveno područje istraživanja.

 

Nato a Pola, dopo aver terminato la laurea triennale in Progettazione e gestione del turismo culturale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Padova  ha conseguito la laurea specialistica in Storia e Lingua e letteratura italiana all’Università Juraj Dobrila di Pola.

Si occupa di traduzione letteraria, di linguistica  e dialettologia, con particolare riferimento al dialetto sissanese. Ha pubblicato e tradotto  numerose monografie legate a quello che è il  suo interesse scientifico.

____________________________________

 Simone Mocenni Beck

Rođen je u Milanu. Studirao je kontrabas na konzervatoriju “G. Verdi” u Milanu, dok je klavir i kompoziciju učio sam. Kao 19-godišnjaku, jedna od njegovih kompozicija za violončelo izvedena je na madridskom Konzervatoriju. Nakon raznih poslovnih iskustava počinje raditi na brodovima za kružna putovanja i putuje svijetom kao fotograf. Godine 2001., nakon potonjeg iskustva, odlučio je posvetiti se isključivo umjetnosti i počeo je objavljivati romane, zbirke poezije, slikati i oblikovati. Među više od dvadeset publikacija tu su “Le parole del Mare” (2001.), “Trilogia di Pola” (2006.), “L’ultimo giorno del passato” (2011.) te pjesničke zbirke “Ballate Malinconiche” (2009.) i “Oneiros” (2010.). Njegove slike izložene su u raznim muzejima i javnim prostorima, a velike skulpture na trgovima talijanskih i inozemnih gradova. Među njegovim radovima je pet velikih platna u Dubaiju, UAE (2007.), spomenik “Da poeta a poeta”, četiri metra visok i dvadeset tona težak monolit izrađen za grad Bjelovar (2008.), kiparski rad “Finis terrae” (2010.) za Sveučilište Macerata u Italiji.

 

Nasce a Milano. Studia contrabbasso al conservatorio “G.Verdi” di Milano, pianoforte e composizione come autodidatta. A 19 anni, una sua composizione per violoncello viene eseguita al conservatorio di Madrid. Dopo varie esperienze lavorative, come operaio, stampatore fotografico ed altro, s’imbarca sulle navi da crociera e gira il mondo come fotografo. Nel 2001, dopo questa ultima esperienza, decide di dedicarsi esclusivamente all’arte e comincia a pubblicare romanzi, raccolte di poesie, a dipingere e scolpire. Tra le oltre venti pubblicazioni citiamo i volumi “Le parole del Mare” (2001), “Trilogia di Pola” (2006), “L’ultimo giorno del passato” (2011) e le raccolte poetiche “Ballate Malinconiche” (2009), “Oneiros” (2010). Le sue opere pittoriche sono state esposte in vari musei e spazi pubblici, sue grandi sculture si trovano in diverse piazze di città italiane ed estere. Tra le opere realizzate vanno ricordate le cinque grandi tele collocate a Dubai, UAE (2007), il monumento “Da poeta a poeta”, un monolite alto quattro metri dal peso di venti tonnellate, realizzato per la città di Bjelovar, in Croazia (2008), l’opera scultorea “Finis terrae” (2010) per l’Universitá di Macerata, in Italia.

____________________________________

  Valter Roša

Nakon završene srednje Ekonomske škole u Puli upisuje Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“,  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na kojem je diplomirao 2013. godine. Profesionalno glumačko iskustvo započinje 2011. u predstavi Putovima glagoljaša, 2012. s Aleksandrom Bančićem prevodi s talijanskog jezika, postavlja na scenu, režira i igra u predstavi Mistero buffo Darija Foa. Iste godine za tu ulogu ulazi u nominaciju za izvođača godine portala Teatar.hr (nagrada publike). Glumio je  u predstavama za djecu i odrasle između ostalih La rappresentazione dell’Amleto nel villaggio di Merduscia di Sotto/Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja,  San ljetne noći  i Furbaćona.

 

Terminata la scuola media di indirizzo economico, iscrive la Facoltà di economia e turismo „Dr. Mijo Mirković“ dell’Università Juraj Dobrila di Pola conseguendo la laurea nel 2013. La sua esperienza teatrale inizia nel 2011 grazie allo spettacolo Putovima glagoljaša. L’anno successivo traduce (in dialetto čakavo) insieme ad Aleksandar Bančić, mette in scena, dirige ed interpreta Mistero buffo, l’opera teatrale del premio Nobel per la letteratura Dario Fo. Per questo spettacolo nel novembre 2012 viene nominato dal sito internet  www.teatar.hr  (voto del publico), come miglior attore dell’anno. Fino ad oggi ha recitato in tantissimi spettacoli per ragazzi e adulti tra cui, i più recenti, lo spettacolo Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, La rappresentazione dell’Amleto nel villaggio di Merduscia di Sotto e  la Furbaćona.

____________________________________

  Carla Rotta

Pulsko-vodnjanska novinarka i književnica, urednica u dnevniku La Voce del Popolo. Piše kratke priče, priče za djecu i kazališna djela koji su objavljeni u raznim antologijama i književnim časopisima. Za njene radove dodijeljene su joj brojne nagrade od kojih se ističe natječaj Istria nobilissima i treće mjesto na prestižnom talijanskom književnom natjecanju Città di Salò 2007. godine za zbirku kratkih priča Femminile singolare.

 

Dignanese nata a Pola,  scrittrice e giornalista de La Voce del Popolo.  Scrive racconti, storie per bambini e testi teatrali che sono stati pubblicati in varie antologie e riviste. Le sue opere hanno ricevuto numerosi riconoscimenti e premi al concorso Istria nobilissima e si è aggiudicata vari premi anche in Italia, tra cui vogliamo segnalare il terzo premio al prestigioso concorso letterario Città di Salò nel 2007  per la raccolta di racconti Femminile singolare.

____________________________________

  Rita Scotti Jurić

Rođena u Puli, diplomirala je talijanski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2017. izabrana je u redovitog profesora u trajnom zvanju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. U više navrata bila je predstojnica Odjela za studij na talijanskom jeziku, a trenutno je voditeljica Katedre za jezik. Organizirala je nekoliko važnih međunarodnih konferencija na Sveučilištu u Puli. Ideatorica je i voditeljica Poslijediplomskog specijalističkog studija Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti. Dugi niz godina bila je voditeljica Seminara za stručno usavršavanje nastavnika talijanskog jezika kao L2. Autorica je i urednica nekoliko monografija. Njezin znanstveni interes usmjeren je na pitanja vezana uz dvojezičnost, interkulturalizam i pragmalingvistiku, kao i uz tehnike prevođenja.

 

Nata a Pola, laureata in Lingua e letteratura italiana e Lingua e letteratura croata alla Facoltà di filosofia di Zagabria. Dal 2017 è professoressa ordinaria confermata all’Università Juraj Dobrila di Pola. Ha svolto più volte la funzione di direttrice del Dipartimento di Studi in lingua italiana ed è attualmente responsabile della Cattedra di lingua. Ha organizzato alcuni importanti convegni di carattere internazionale all’Università di Pola.  Dal 2013 è ideatrice e coordinatrice del corso post-laurea specialistica Traduzione nel contesto del bilinguismo croato-italiano. È stata per molti anni direttrice didattica del Corso di aggiornamento per insegnanti di italiano L2 (fino al 2017). Ha pubblicato e curato numerose monografie legate a quello che è il  suo interesse scientifico: il bilinguismo, l’interculturalità, la linguistica pragmatica e le tecniche di traduzione.

(https://fitiks.unipu.hr/fitiks/rita.scotti_juric)