Partner projekta / Partner del progetto:

 

DAMATRÀ

Damatrà je neprofitna organizacija čija su društvena svrha obrazovna i kulturna istraživanja koja se provode kroz čitanje, pripovijedanje, umjetnost, rad i kreativnost.

U vrijeme njezinog osnutka 1987. godine, u regiji Friuli Venezia Giulia promocija čitanja još uvijek nije imala ni naziv, knjižnice sa specijaliziranim odjelima za djecu i mlade mogle su se nabrojati na prste jedne ruke, a izdavaštvo za mlade u Italiji nije bilježilo velike brojke koje ga danas karakteriziraju. Od 2000-ih ova organizacija promovira rađanje multidisciplinarne mreže koja se zalaže za kontinuitet djelovanja nacionalnog programa Rođeni za čitanje, vjerujući da je razvoj čitateljske publike rezultat strukturiranih obrazovnih programa i kulturnih politika. Na taj način nastali su projekti Crescere Leggendo i Youngster, koji se 2015. godine sjedinjuju u regionalni program  LeggiAMO 0-18.

Zanimljivost: riječ Damatrà potječe iz milanskog dijalekta i znači „slijedi me“, „poslušaj me“, te je upravo „pedagogija slušanja“, u svojim raznim oblicima, relevantan element koji se ponavlja u metodama rada organizacije. Svaka aktivnost, svako istraživanje započinje slušanjem djece i mladih, njihovih znanja i mogućnosti. Svojim djelovanjem, Damatrà u središte projekta stavlja najmlađe, promičući prava na vrijeme, tijek, ljepotu, kreativnost, slobodu izražavanja, a ponekad čak i dosadu.

Damatrà è un’organizzazione senza fini di lucro che ha come scopo sociale la ricerca educativa e culturale perseguita attraverso la lettura, il racconto, l’arte, il fare e la creatività.
Al momento della sua fondazione, nel 1987, nella regione Friuli Venezia Giulia la promozione della lettura non aveva ancora un nome, le biblioteche con sezioni specializzate per bambini e ragazzi si contavano sulle dita di una mano e l’editoria giovanile in Italia doveva ancora conoscere i grandi numeri che oggi la caratterizzano. A partire dagli anni Duemila il gruppo promuove la nascita di reti multidisciplinari impegnate nel dare continuità alle azioni del programma nazionale Nati per Leggere, nella convinzione che la formazione dei lettori e delle lettrici sia il risultato di programmi educativi e politiche culturali strutturate.

Nascono così i progetti Crescere Leggendo e Youngster che nel 2015 confluiscono nel programma regionale LeggiAMO 0-18.
Una curiosità: Damatrà è una parola che deriva dal dialetto milanese e significa “vienimi dietro”, “dammi ascolto” e proprio “la pedagogia dell’ascolto”, nelle sue varie forme, è un elemento ricorrente e rilevante nelle modalità lavorative della cooperativa. Ogni azione, ogni ricerca parte sempre dall’ascolto dei bambini e dei ragazzi, dei loro saperi e delle loro potenzialità. Con il suo lavoro, Damatrà mette al centro dell’azione progettuale i più giovani, promuovendo il diritto al tempo, alla durata, alla bellezza, alla creatività, alla libertà di espressione e qualche volta anche alla noia.