Započeo je pisati prije mnogo godina zahvaljujući svom mačku prdonji čije su “unutarnje dogodovštine” zaslužile da budu ispričane. Nakon toga, nastavio je pisati zahvaljujući djevojkama i mladićima iz doma za djecu i mladež u kojem je sedam godina radio kao odgajatelj. U toj je zajednici čuo teške i delikatne priče, koje van nje nitko drugi nije znao, čak ni školski prijatelji i nastavnici njihovih glavnih likova. Malo pomalo, uvjerio se da pisanje, čitanje i ilustracija predstavljaju eksplozivno i korisno sredstvo u edukaciji o emocijama i smanjenju emocionalnih tereta. Poseban način učenja imenovanja i dijeljenja vlastitih osjećaja. Sada diljem Italije i u talijanskom dijelu Švicarske vodi tečajeve terapijskog pisanja za odrasle i mlade. Surađuje s raznim talijanskim kazneno-popravnim ustanovama.

Objavio je knjige za izdavačke kuće Einaudi ragazzi, Mondadori, Feltrinelli, Rizzoli, Salani, Il Castoro, Piemme, San Paolo. Višestruko je nagrađivan: dobitnik je nagrade Andersen 2012. kao pisac i 2015. kao ilustrator; zatim Cento, Il Gigante delle Langhe i mnogih drugih.

 

 

Molti anni fa ha cominciato a scrivere per colpa del suo gatto scoreggione, le cui “vicende interiori” gli sembrava che meritassero di essere raccontate. Poi ha continuato per colpa dei ragazzi e delle ragazze ospiti della comunità alloggio dove ha lavorato come educatore per sette anni. In quella comunità ho conosciuto storie dure e fragili, che all’esterno di quella casa nessuno conosceva, nemmeno i compagni e gli insegnanti di quegli stessi ragazzi. Poco a poco si è convinto che la scrittura, la lettura e l’illustrazione costituiscano un dirompente e proficuo mezzo per fare educazione sentimentale, prevenzione del disagio. Un modo speciale per imparare a nominare e a condividere le proprie emozioni. Adesso tiene in tutta Italia e nella Svizzera italiana corsi di scrittura per emozioni per adulti e ragazzi. Lavora con diverse case circondariali italiane.

Ha pubblicato con Einaudi ragazzi, Mondadori, Feltrinelli, Rizzoli, Salani, Il Castoro, Piemme, San Paolo. Nel 2012 ha vinto il Premio Andersen come scrittore e nel 2015 come illustratore. Ha vinto il Premio Cento, il Premio Il Gigante delle Langhe e diversi altri premi.

fotografija / fotografia: © Marianna Cappelli