PASSAPAROLA – I LIBRI SCELTI DA VOI

Scelti i vincitori del concorso

 

Uredništvo FLIT-a pripremilo je natječaj Passaparola – knjige koje ste odabrali vi namijenjen učenicima talijanskih srednjih škola u Istri i Rijeci. Da bi sudjelovali u natječaju, zainteresirani trebaju napisati recenziju (do 3000 znakova) knjige koja im se posebno svidjela. Ideja je rođena ne samo da bismo mlade potaknuli na pisanje, već da bismo upoznali njihova razmišljanja i promišljanja te im omogućili da ih podijele s vršnjacima.

Recenzije će ocijeniti komisija FLIT-a i odabrati tri najbolja rada čiji će autori biti nagrađeni.  

 

La redazione di FLIT ha preparato il concorso Passaparola – i libri scelti da voi riservato agli alunni delle Scuole medie superiori italiane dell’Istria e di Fiume. Chi desidera partecipare deve scrivere una recensione (massimo di 3000 battute) di un libro che è piaciuto particolarmente.  L’idea è nata non solo perché vogliamo invogliare i giovani a scrivere, ma soprattutto perché vogliamo conoscere le loro opinioni e dar loro modo di condividerle con i propri coetanei. 

La recensioni saranno valutate dalla commissione di FLIT che sceglierà tra i lavori giunti i tre articoli migliori che verranno premiati.